16:30 | 12/03/2013

Việt Nam Ơi – Vovinam DAV biểu diễn trong đêm giao lưu với Bộ đội đảo Cồn Cỏ

Vovinam DAV biểu diễn trong đêm giao lưu với Bộ đội đảo Cồn Cỏ12

Ciao lưu vui văn nghệ giữa CLB Vovinam Việt Võ Đạo Học viện Ngoại giao cùng với các chiến sĩ bộ đội huyện Đảo Cồn Cỏ. Chương trình nằm trong chuyến Hành hương về Quảng Trị thường niên của CLB Vovinam DAV.

Tin khác