04:14 | 02/09/2011

CLB Vovinam DAV biểu diễn khai mạc giải “Chạy vì Hòa bình 2011”

CLB Vovinam Học viện Ngoại giao biểu diễn khai mặc giải “Chạy vì Hòa bình thành phố Hà Nội 2011 ” tại Hồ Gươm – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Tin khác