10:35 | 11/07/2016

[CLIP] Nhập môn quyền – Vovinam Việt Võ Đạo

Nhập Môn Quyền là bài quyền được ghép từ các lối đấm, đá căn bản, là bài quyền trình độ lớp Lam Đai trơn.

Thực hiện : HLV Lê Nhật Long – CLB Vovinam Việt Võ Đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam

-Nhập Môn Quyền-
Cương mãnh nhập môn quyền
Tả cước – Hữu thủ tiên
Tiền khởi cương đao trảm
Kế đả ngũ lôi quyền
Phất thủ luân di giải
Phương chẩu tung hoành liên
Bát cước oanh thiên địa
Ðình bộ Nhập môn quyền.

————————————————————-
Nhập Môn Quyền (đánh) cứng rắn mạnh mẽ
Chân trái, tay phải trước (chân này, tay kia)
Trước tiên 4 lối chém (Cương đao trảm)
Kế tiếp là 5 lôi đấm (Ngũ lôi quyền)
4 lối gạt tiếp sau (Phất thủ)
4 lối chỏ nối tiếp (Phương chẩu)
Tám cái đá vang trời đất (Bát cước)
Kết thúc bài Nhập Môn Quyền

Tin khác